Περίληψη της υπό αναθεώρηση μελέτης του περιφερειακού σχεδιασμού αποβλήτων Κρήτης.

Παρουσίαση του υπό αναθεώρηση περιφερειακού σχεδιασμού αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), 11 Οκτωβρίου 2022 – Την παρουσίαση επιμελήθηκε η εταιρεία μελετητών ΕΠΤΑ

Στο παρόν θα βρείτε το ενημερωτικό υλικό (Info Kit)  με τις 4 παρουσιάσεις των σεμιναρίων καθώς και 7 ενημερωτικά αρχεία (Σχέδια, Οδηγοί, Προγράμματα, Πρωτοβουλία ΕΕ) που σχετίζονται άμεσα με την προώθηση της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

Η έννοια της «Κυκλικής Πόλης» –  Πεδία παρέμβασης που ενδείκνυνται για κυκλική δράση της Αυτοδιοίκησης”

  “Καλές πρακτικές κυκλικότητας σε τομείς σχετικούς με τη λειτουργία των πόλεων”

“Τοπικά Σχέδια Δράσης Κυκλικής Οικονομίας (ΤΣΔΚΟ)”

“ Παρακολούθηση σχεδιασμού – Διοικητικές και λειτουργικές βελτιώσεις  – Τρόποι Χρηματοδότησης”

  • Εθνικά Σχέδια και Οδηγοί:
Ενημερωτική ημερίδα του έργου “Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και χώρος υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου”

Παρουσίαση Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ΜΕBΑ Αρχανών Αστερουσίων

Εισηγητής : Γιάννης Βελεγράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιβλέπων του Έργου

Παρουσίαση Πιλοτικής Μονάδας Παραγωγής Βιοπλαστικού

Εισηγητής : Μαρία Γεωργίου, Χημικός Μηχανικός, ΕΣΔΑΚ

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση Αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου

Εισηγητής : Νικήτας Μαυράκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ηρακλείου

Παρουσίαση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΜΕΑ Αμαρίου

Εισηγητής :Αντώνης Σταυριανάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Project Manager Έργου

Βίντεο