Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Εσπερίδα με θέμα: «Ολοκλήρωση της Μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου».

Η Ενημερωτική Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Ιουλίου και ώρα 19:00 μ.μ., στην πλατεία Πολιτιστικού Συλλόγου Αποστόλων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 8ου Amari Green Festival.

Στο πλαίσιο της Εσπερίδας θα παρουσιαστούν τα δεδομένα και τα οφέλη από τη λειτουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, που είναι η πρώτη Μονάδα στη Κρήτη με διακριτή γραμμή Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων.

Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση για το Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στέρεών αποβλήτων, της Περιφέρειας Κρήτης, για τις δράσεις χωριστής συλλογής και επεξεργασίας των Βιοαποβλήτων και άλλων ρευμάτων αποβλήτων, ενώ θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση των παρευρισκόμενων στη Μονάδα με σκοπό να παρουσιαστούν οι νέες εγκαταστάσεις  και μέθοδοι διαχείρισης  με τους οποίους συνεισφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στη ορθολογική διαχείρισή των αποβλήτων, στη ζωή των πολιτών και γενικότερα στην κοινωνία.