Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης

O ΕΣΔΑΚ συστήθηκε τον Μάρτιο του 2000. Η ίδρυση του ΕΣΔΑΚ είχε ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Από την αρχή του έτους 2011 λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Σύμφωνα με το Ν. 4071/2012, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των ΦοΔΣΑ, ο ΕΣΔΑΚ αναμένεται να συγχωνευτεί στο νέο Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κρήτης.

 Μέλη και Διοικητικό Σχήμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με έδρα το Ηράκλειο.

Σήμερα αριθμεί συνολικά 17 ΟΤΑ – μέλη από τις 3 ΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου) και αποτελεί το μεγαλύτερο ΦοΔΣΑ στο νησί. Αναλυτικά, μέλη του ΕΣΔΑΚ είναι οι Δήμοι:

Π.Ε. Ηρακλείου

 • Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
 • Δήμος Βιάννου
 • Δήμος Γόρτυνας
 • Δήμος Ηρακλείου
 • Δήμος Μαλεβιζίου
 • Δήμος Μινώα – Πεδιάδος
 • Δήμος Φαιστού
 • Δήμος Χερσονήσου

Π.Ε. Ρεθύμνης

 • Δήμος Αγίου Βασιλείου
 • Δήμος Αμαρίου
 • Δήμος Ανωγείων
 • Δήμος Μυλοποτάμου
 • Δήμος Ρεθύμνου

Π.Ε. Λασιθίου

 • Δήμος Αγίου Νικολάου
 • Δήμος Ιεράπετρας
 • Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
 • Δήμος Σητείας

Σκοποί

Ο ΕΣΔΑΚ ως ΦοΔΣΑ διαχειριστικών ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στοχεύει κυρίως:

 • Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων Διαχειριστικών Ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ μέλη του, με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, με γνώμονα το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία.
 • Στη συστηματική καταγραφή των προβλημάτων και των δυνατοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων και σε προτάσεις συντονισμένου σχεδιασμού και λύσεων για τη συνολική και επιμέρους διαχείριση, στηρίζοντας επιτελικά και επιστημονικά τους θεσμικούς φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης.
 • Να υλοποιεί με τις υπηρεσίες του, ότι αποφασίσουν τα μέλη του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ή ότι του ανατίθεται από αυτά ή άλλους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να υποστηρίζει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να προωθεί και να συντονίζει τις επιμέρους ή συλλογικές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ μελών του, που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΕΣΔΑΚ και τον ρόλο του επισκεφθείτε www.esdak.gr/