Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προσκαλεί τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και του Πολυτεχνείου Χανίων να συμμετάσχουν στο Βιωματικό Σενάριο Επιμόρφωσης στην ΜΕΑ Αμαρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 8 Μαρτίου.

Ώρα προσέλευσης για τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) 10:30 π.μ

Ώρα προσέλευσης 12:00 μ.μ για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Χανίων.

Η βιωματική εκπαίδευση θα διεξαχθεί στις νέες εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν από τους μηχανικούς του έργου, ενώ θα παρουσιαστούν οι υποδομές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία της νέας Μονάδας, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.