Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) το Βιωματικό Σενάριο Επιμόρφωσης με τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και του Πολυτεχνείου Χανίων, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις 8 Μαρτίου στις νέες εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου.

Η βιωματική εκπαίδευση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν από τους μηχανικούς του έργου. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι υποδομές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία της νέας Μονάδας, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Σκοπός του Βιωματικού Σεμιναρίου ήταν η προβολή των νέων εγκαταστάσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου, η οποία χρησιμοποιεί πρωτοποριακές τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς πραγματοποιείται Βιολογική, Αερόβια, Θερμική και Μηχανική επεξεργασία.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν στους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και του Πολυτεχνείου Χανίων, οι υποδομές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία της νέας Μονάδας, ενώ πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε δύο ομάδες στις εγκαταστάσεις του έργου και τονίστηκε από τους παρευρισκόμενους πώς αυτό το καινοτόμο εγχείρημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη.

Η κατασκευή της ΜΕΑ Αμαρίου, ένα πρωτοποριακό έργο για την Κρήτη και την Ελλάδα, έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και ανέρχεται στα 45 εκ €.

Εικόνα 1 – Οι φοιτητές ξεναγούνται στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Εικόνα 2 – Βιωματική εκπαίδευση από τον μηχανικό του ΕΣΔΑΚ κ. Λασηθιωτάκη.

Εικόνα 3 – Το βιωματικό σεμινάριο συνεχίστηκε και εκτός του εργοστασίου.