Ο ΕΣΔΑΚ διοργανώνει στο Amari Green Festival στο Δήμο Αμαρίου, στις 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ. Ενημερωτική Δράση με θέμα: “Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Η διαχείριση των απορριμμάτων αλλάζει”.

Το Έργο υλοποιείται από τον ΕΣΔΑΚ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020” και το Ταμείο Συνοχής.Το Έργο υλοποιείται από τον ΕΣΔΑΚ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020” και το Ταμείο Συνοχής.