Την εβδομάδα 13-19/06/2020 πραγματοποιήθηκαν

  • Σκυροδέτηση θεμελίωσης Βιολογικού (σιδέρωμα σε εξέλιξη), ξυλότυπος τοιχείων στην συνέχεια.

  • Εκσκαφή πρανών ΜΕΑ, κατασκευή παθητικών ηλώσεων. Ολοκλήρωση 1ης σειράς, έναρξη 2ης

  • Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος.

  • Φινιρίσματα λεκάνης ΧΥΤΥ